TERMS & Privacy Policy

เป็นที่เข้าใจว่า ผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการใช้งานของเราแล้ว

“นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)”

NET-LIFESTYLE มีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านดังรายละเอียดดังนี้

NET-LIFESTYLE มีนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกท่านเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่านดังนี้

 1. ความเป็นส่วนตัวคือข้อมูลรายละเอียดตามบัตรประชน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่เราสอบถามจากท่านในบางโอกาสเพื่อพัฒนาหรือวางแผน่ส่งเสริมการขายของเรา หรือจัดขอสัมนาคุณให้ท่านได้ตรงกับความต้องการส่วนใหญ่ในอนาคต เช่น สีที่ชอบ อาหารหรือสถานที่ท่องเทียวที่ชอบ เป็นต้น
 2. เรามีสิทธินำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานมาใช้ในองค์กรของเราเท่านั้น เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด ยกเว้นการร้องขอจากภาครัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการร้องขอเท่านั้น และจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบทันทียกเว้นจะได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบ
 3. หากเราทราบว่าผู้ใช้บริการยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) เราจำเป็นต้องเปิดเผยการสมัครใช้บริการต่อผู้ปกครองโดยชอบธรรมเพื่อถามถึงการอนุญาตให้ใช้บริการของเราได้
 4. หากผู้ใช้บริการเป็นผู้ไร้ความสามารถโดยกฏหมาย เราจำเป็นต้องเปิดเผยการสมัครใช้บริการต่อผู้บริบารขอองให้รับทราบและอนุญาตให้ใช้บริการของเราได้
 5. ผู่ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะบริการของท่านได้ทางหน้า Billing Login ที่มีอยู่ในอีเมล์แจ้งรายละเอียดบริการ ดังนั้น ท่านควรเก็บอีเมล์นี้ให้ดีตลอดอายุการใช้งานกับเรา
 6. Cookies : เว็บเรามีคุ๊กกี้หรือข้อมูลที่เขียนลงฮาร์ดดิสของท่านเช่น การตรวจสอบ Licenses ของ WordPress Plugins ที่เราติดตั้งให้เพื่อไม่ต้องตรวสอบทุกครั้งกับ Server เมื่อมีการเรียกใช้งานที่จะทำให้ช้าโดยไม่จำเป็น ดังนั้น ท่านต้องตั้งค่า Browser ที่ใช้ประจำให้ยอมรับคุ๊กกี้เสมอ โดยปรกติ Browser จะถูกตั้งค่าให้รองรับคุ๊กกี้เป็นค่าเริ่มต้น (Default) อยู่แล้ว หากท่านไม่เคยปรับแต่ง Settings ก็ควรใช้งาได้ตามปรกติ
 7. NET-LIFESTYLE มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นบางครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบการอัพเดทล่าสุดได้ที่หน้านี้

NET-LIFESTYLE ยินดีให้บริการ

เงื่อนไขการใช้งาน (Terms of Usage)

 • NET-LIFESTYLE มีเงื่อนไขและข้อห้ามการใช้บริการดังนี้
 • ห้ามทำเว็บที่มีเนื้อหา
  • ผิดกฏหมายและความสงบเรียบร้อยของประเทศ
  • การพนันทุกประเภท, แชร์ลูกโซ่และแชร์อื้น ๆ ทุกชนิด
  • โป๊ อนาจารย์ ทุกประเภท
  • เนื้อหาดูหมิ่นดูแคลนบุคคลอื่นให้เสียหาย
  • นอกจากเนื้อหา ให้รวมถึงการจำหน่ายสินค้าทุกประเภทที่เข้าข่าย 4 ข้อด้านบน
 • WordPress สำเร็จรูป จะได้รับการติดตั้ง Licenses ให้ฉพาะโดเมนนั้นเท่านั้นและมีข้อห้ามดังนี้
  • Licenes ที่ท่านได้รับเป็น Licenses ของเราที่ติดตั้งให้เพราะท่านใช้บริการโฮส้ติ้งหลักของเราและสั่งซื้อบริการเสริมรับจ้างทำเว็บด้วย “WordPress สำเร็จรูป” เพิ่มเติม ท่านเป็นผู้ใช้งาน Licenses ดังกล่าวมิใช่เจ้าของ Licenses โดยแท้จริง ดังนั้นหากท่านย้ายออกไปอยู่กับผู้ให้บริการโฮสติ้งอื่น สิทธิในการใช้งาน Licenses จากบริการเสริมจะสิ้นสุดลงด้วยเข่นกันเพราะท่านไม่ได้ใช้บริการโฮสติ้งหลักของเราแล้วถึงแม้ว่ายังไม่หมดอายุสัญญาโดยถือว่าท่านซื้อไว้แต่เลิกใช้บริการของเราเพราะท่านได้แก้ไข DNS ไปที่ยังผู้ให้บริการอื่นด้วยตัวท่านเองโดยสมัครใจ โดยเราจะตรวจสอบโดเมนว่ายังอยู่กับเราหรือไม่ดังนี้
   • DNS ของ โดเมนหลัก และ Sub Domain ทั้งหมดของโดเมนหลัก ต้องชี้ไปยัง IP ของเราทั้งหมด
  • หากท่านต้องการย้ายออกและยังคงสามารถใช้ Licenses ได้เหมือนเดิม ท่านต้องซื้อ Licenses ที่ต้องการด้วยตัวท่านเองโดยเราสามารถช่วยเหลือโดยการส่ง URL ของเจ้าของไลเซนส์ทั้งหมดให้ได้ แต่หากท่านไม่ต้องการซื้อ Licenses และยังคงใช้งานต่อ แม้ว่า Licenses ทั้งหมดจะถูกระงับไปแล้ว เว็บของท่านอาจมีการแสดงผลแตกต่างไปจากเดิม เช่น
   • ทั้งเว็บอาจเปลี่ยนไปทั้งหน้าอาจหายไปหรือเปลี่ยนไปแบบสุ่มเพราะไม่มี Licenses รองรับ
   • หรือหน้าเว็บส่วนที่ใช้ Plugins ระดับโปรสร้างขึ้นอาจหายไปหรือเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแบบสุ่ม
   • ส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้เกิดจากเรา แต่เกิดจากธีมหรือปลั๊กอินระดับโปรถูกยกเลิก Licenes
   • เราไม่ทราบได้ว่าหน้าตาเว็บจะเปลี่ยนไปแบบใดเมื่อ Licenses นั้นหมดอายุหรือถูกยกเลิกไป แต่ส่วนใหญ่จะกลับไปเป็นระดับ Free Version
  • ห้ามทำซ้ำเว็บที่มีไลเซนส์ไปใช้โดเมนอื่นโดยเด็ดขาด หากตรวจพบมีความพยายามทำซ้ำเราจะยกเลิกการให้บริการโดเมนนั้นทันทีและอาจดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกัน
 • WordPress สำเร็จรูป จะได้รับการติดตั้ง Licenses ให้ฉพาะโดเมนนั้นเท่านั้นและมีข้อห้ามดังนี้
 • การรับประกันข้อมูลและอีเมล์ในแต่ละโดเมน ในการใช้งาน Servers/VPS เราจะไม่รู้ว่าจะมีปัญหา เสียหรือใช้งานไม่ได้เมื่อไร เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า หาก Servers หรือ VPS เกิดมีปัญหาแล้วเราจะสามารถกู้กลับคืนมาได้ แต่เรารับประกันว่าจะมี Backup Files ที่จะสามารถนำมา Restore เว็บ/อีเมล์กลับคืนเท่าที่ทำได้ โดย ปรกติ Backup Files จะมีข้อมูลเว็บหรืออีเมล์เก่ากว่า 1-4 อาทิตย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบก่อนตัดสินใจซื้อบริการของเรา

ขอขอบคุณทุกท่าน
NET-LIFESTYLE

x

Winter Collection Sale

Up to

70

x

sale

ลด 80% ค่าทำเว็บมีไลเซนส์

5000 เหลือ 1000

รีบด่วน โปรฯหมด เที่ยงคืน 3 กันยายน 2566

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

x

sale

ทำเว็บมีไลเซนส์ 5000 เหลือ 1000

8 ก.พ. – 30 เม.ย. นี้เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม

x

Get up to 40% OFF today

Lorem ipsum dolor sit amet.

x

SALE

Get up to 40% OFF today