โฮสติ้ง ที่บริการ 24 ชั่วโมง
หากคุณจดทะเบียนโดเมนใหม่กับเรา โดเมนของคุณจะใช้งานได้ภายใน 10 นาทีโดยเราจะดำเนินการทุกอย่างให้ท่านทั้งหมด

หากคุณให้เราติดโปรแกรมให้ด้วย (ฟรี) โดเมนของคุณพร้อมโปรแกรมใช้งานจะเสร็จเรียบร้อยภายใน 20 นาที

หากคุณมีโดเมนอยู่แล้ว และย้ายมาใช้บริการ โฮสติ้ง (Hosting) ของเรา รวมถึงการย้ายผู้ดูแลโดเมน (Domain Transfer) มาไว้กับเราเช่นกัน คุณต้องดำเนินการต่อไปนี้ด้วยตัวเอง
ค่า NS ของเรา
ns1.net-lifestyle.biz
ns2.net-lifestyle.biz
หากคุณเข้าจัดการโดเมนเองได้ ให้ตั้งค่า NS
  NS1 :        
ns1.net-lifestyle.biz
  NS2 :        
ns2.net-lifestyle.biz
แต่ถ้าคุณไม่สามารถจัดการโดเมนเองได้ หรือไม่รู้ว่าคืออะไร ให้ส่งเมล์ไปยังผู้ที่คุณจดทะเบียนไว้ดังนี้
เรียน ผู้จดทะเบียนโดเมน   ...(ชื่อโดเมนเต็มๆของคุณมี)...

   กรุณากำหนดค่า NS1 & NS2 ของโดเมน ...(ชื่อโดเมนเต็มๆของคุณมี)... ให้เป็นค่าดังนี้

      NS1 :         ns1.net-lifestyle.biz
      NS2 :         ns2.net-lifestyle.biz

    กรุณากำหนดค่าดังกล่าวด้านขนให้ทันที

ขอบคุณ....
เมื่อมีการแก้ไขค่า NS แล้ว โดยทฤษฎีโดเมนจะย้ายมาอยู่ Server ของเราภายใน 24 ชี่วโมง
แต่ในความเป็นจริง ปรกติจะประมาณ 1-2 ชั่วโมง และนานที่สุดที่เคยเจอมาคือ 12 ชั่วโมงนิด ๆ
หากคุณต้องการย้ายผู้ดูแลโดเมนมาไว้กับเรา กรุณาอ่านคำแนะนำด้านล่างโดยละเอียด หากสงสัยสอบถามได้ทันที
   1. ต้องโอนย้ายก่อนโดเมนหมดอายุ 10 วัน
   2. การโอนย้ายโดเมนไม่เสียค่าโอนย้าย (ฟรี) แต่ต้องเสียค่าต่ออายุโดเมนไปอีก 1 ปี จำนวน 300 บาทต่อโดเมน
   3. หากโดเมนของตุณจดทะเบียนกับ Onlinenic สามารถโอนย้ายได้แม้ว่าจะหมดอายุแล้ว แต่ไม่เกิน 5 วันหลังหมดอายุ
   4. ท่านต้องได้รับ AUTH CODE (Authentitation Code) หากไม่ทราบให้ขอได้จากผู้จดทะเบียนรายเดิม
   5. เมื่อมีกระบวนการโอนย้ายเกิดขึ้นแล้ว จะมีอีเมล์ไปยัง Administrator Address ที่กำหนดไวในโดเมนนั้น โดยปรกติคือ
       ผู้ที่จดทะเบียนโดเมนนั้น หรืออาจเป็นคุณก็ได้ (หากไม่ทราบโทรสอบถามได้)
   6. ในอีเมล์นั้น ปรกติเป็นการแจ้งให้ทราบเท่านั้น หากยืนยันการโอนย้ายก็ไม่ต้องคลิกลื้งค์ใด ๆ
   7. จากนั้นก็รอเวลาให้ระบบโอนย้ายทำงาน ใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วัน
logo
การตั้งค่าเริ่มต้นต่าง สำหรับโดเมนของคุณ
สายด่วน 24 ชั่วโมงทุกวัน
086-338-5909, 02-108-2562