Daily Backup
รายละเอียดบริการ Free Backup
เราจะทำการสำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณ ทั้ง MySQL Database & Files ต่าง ๆ

เดือนละครั้งในวันที่ 15 ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 04.00
logo
ดังนั้น หาก Server มีปัญหา ท่านจะได้รับการติดตั้งเว็บกลับคืนให้ฟรี โดยใช้ Backup Files ของเดือนที่ผ่านมา
หากไฟล์ดังกล่าวเสียหาย ก็จะนำไฟล์ย้อนหลังไปอีก 1 เดือนหรือมากกว่านั้นมาใช้แทน

หากเว็บของท่านต้องการให้เรา Backup ข้อมูลทุกวัน พร้อมบริการ Server สำรองใช้งานเว็บได้ใน 5 นาที หรือช้าสุดไม่เกิน 30 นาที
คุณต้องใช้บริการเสริมของเราตามรายละเอียดด้านล่าง
ร้านค้าออนไลน์ที่ขายสินค้าออนไลน์เป็นหลัก
เว็บบอร์ดที่ไม่ต้องการให้มี Downtime นาน
เว็บองค์กร หรือธุรกิจต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการให้เว็บหายไป เสียภาพพจน์
องค์กรที่ใช้อีเมล์เป็นหลัก และให้ลูกค้าใช้บริการติดต่อสื่อสารผ่านทางหน้าเว็บเป็นประจำ
รายละเอียดบริการ Daily Backup & Fresh Restore
เราจะทำการสำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณ ทั้ง MySQL Database & Files ต่าง ๆ วันละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 01.00
เก็บข้อมูลย้อนหลัง 30 วัน 
ขนาดพื้นที่ ค่าบริการายเดือน (บาท)
น้อยกว่า 1 GB 200
1 - 2 GB 300
2 - 3 GB 400
3 - 4 GB 500
4 GB ขึ้นไป 600
โดยแยกเก็บไว้ใน Hard Disk ระดับ Enterprise Series คนละลูกกับไฟล์หลัก และระบบ Backup ธรรมดา
Hard Disk ลูกนี้สามารถนำไปติดตั้งใน Server สำรองเพื่อ Restore ได้ทันที
Server สำรองจะเข้าแทนที่ Server หลักทันทีที่ Restore ระบบกลับคืนเรียบร้อยแล้ว ทำให้ทำงานทันทีไม่มีขาดช่วง
แต่ข้อมูลช่วงเวลาหลัง Backup (หลัง 02.00 น.) ถึงติดตั้ง Server สำรองจะหายไป

การรับประกันการทำงานทันทีไม่มีล่ม โดเมนนั้นจะต้องจดทะเบียนกับเราเท่านั้น
หากโดเมนนั้นไม่ได้จดทะเบียนกับเรา อาจต้องรอประมาณ 60 นาทีโดเมนถึงจะทำงานปรกติ
บริการ Daily Backup & Fresh Restore เหมาะกับเว็บต่อไปนี้
คลิกเพื่อเปิดใช้บริการ
(ลงทะเบียนใหม่)
Daily Backup : บริการสำรองไฟล์ลูกค้าสำคัญของคุณทุกวันในเวลา ตี1 เป็นต้นไป แยกเก็บไว้ใน Hard Disk อีกลูกเพื่อความปลอดภัย

Fresh Restore : บริการเสริมใหม่ให้เว็บคุณมี DownTime น้อยกว่า 5 นาทีเมื่อต้องปิด  Server เพื่อ Setup ใหม่โดยได้รับริการพิเศษดังนี้
เก็บข้อมูลย้อนหลัง 2 วัน
ขนาดพื้นที่ ค่าบริการายเดือน (บาท)
น้อยกว่า 1 GB 50
1 - 2 GB 100
2 - 3 GB 150
3 - 4 GB 200
4 GB ขึ้นไป 300
เก็บข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน
ขนาดพื้นที่ ค่าบริการายเดือน (บาท)
น้อยกว่า 1 GB 100
1 - 2 GB 200
2 - 3 GB 300
3 - 4 GB 400
4 GB ขึ้นไป 500
สายด่วน 24 ชั่วโมงทุกวัน
089-782-9870, 02-806-1373